Sháníte letenku s nejlepší cenou?

Arménie Urartian Fortress Erebuni

Nejčastější dotazy a odpovědi Arménie Urartian Fortress Erebuni


1. Co je Erebuni?
Erebuni je starověká pevnost, která se nachází v arménské metropoli Jerevanu. Byla postavena v 8. století před naším letopočtem a je jednou z nejstarších pevností na arménském území.

2. Co znamená termín "Urartian"?
Urartian odkazuje na historickou civilizaci zvanou Urartu, která existovala v oblasti Arménie a severovýchodního Turecka od 9. do 6. století před naším letopočtem. Erebuni byla vystavena v období urartského impéria.

3. Jaký je význam pevnosti Erebuni?
Erebuni je důležitým archeologickým nalezištěm, které poskytuje cenné informace o životě a kultuře v době Urartu. Mnoho artefaktů, jako keramika, sochy a nápisy, bylo objeveno při vykopávkách v pevnosti.

4. Jak dlouho trvalo vykopávky a restaurování Erebuni?
První vykopávky byly provedeny v roce 1950, a od té doby bylo nalezeno množství archeologických artefaktů. Restaurace a rekonstrukce pevnosti proběhly v průběhu let, přičemž nejvýznamnější práce byly dokončeny v 70. a 80. letech 20. století.

5. Jaká je architektura pevnosti Erebuni?
Pevnost Erebuni je postavena na vrcholu kopce a obsahuje systém hradeb, brány, chrámů, skladů a obytných místností. Je založena na statičné architektuře a byla navržena tak, aby vydržela útoky nepřátelských sil.

6. Mohu navštívit pevnost Erebuni?
Ano, pevnost Erebuni je dnes otevřena veřejnosti jako muzeum. Turisté mohou prohlédnout archeologické výstavy a dozvědět se více o historii Urartu a arménské kultuře. Vstupné se platí.

7. Kde se pevnost Erebuni nachází?
Erebuni se nachází na jihozápadním okraji Jerevanu, hlavního města Arménie. Pevnost je snadno dostupná prostřednictvím veřejné dopravy nebo autem.

8. Jak dlouho trvá návštěva pevnosti Erebuni?
Délka návštěvy závisí na zájmu návštěvníka, ale obvykle se turisté zdrží asi 1-2 hodiny. Procházení expozic, fotografování a poslech odborných průvodců může trvat déle.

9. Jaké jsou otevírací hodiny pevnosti Erebuni?
Otevírací doba se může lišit v závislosti na sezoně, proto je nejlepší se předem informovat na oficiálních webových stránkách nebo přímo na místě.

10. Existují nějaké další zajímavosti v okolí pevnosti Erebuni?
Poblíž pevnosti Erebuni se nachází další historické památky, jako je například muzeum Matenadaran (kde jsou uchovány vzácné rukopisy) nebo Kaskáda, slavné sochařské dílo v centru Jerevanu.


Ubytování Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie je země s bohatou historií a kulturním dědictvím. Jednou z nejvýznamnějších historických památek v zemi je Urartská pevnost Erebuni, která se nachází nedaleko hlavního města Jerevanu.

Pevnost Erebuni byla postavena okolo roku 782 před naším letopočtem králem Argištim I., který byl vládcem Urartu. Tato pevnost měla strategický význam, protože sloužila jako vojenská základna a centrum správy celého regionu. Byla situována na vyvýšeném místě přibližně 100 metrů nad úrovní Jerevanu, což jí umožňovalo kontrolovat okolní údolí a chránit město před nepřátelskými útoky.

Erebuni byla pevnost o rozměrech 800x300 metrů, která se skládala z opevněných zdí, paláců, chrámů a skladů. Hlavní brána byla zdobena reliéfy a hieroglyfy, které vyprávěly o dějinách království Urartu. Stejně jako ostatní pevnosti tohoto druhu, Erebuni byla plně vybavena a nabízela všechny potřeby pro pohodlné a bezpečné ubytování.

Vzhledem k její strategické poloze byla Erebuni součástí mnoha vojenských konfliktů a dobyvačných tažení. Za dobu své existence byla obsazena Asýry, Achaimeny, Parthy a dalšími mocnostmi. Nicméně, byla také centrem Urartské civilizace, která proslula svými pokročilými inženýrskými a architektonickými dovednostmi.

Dnes je pevnost Erebuni jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Arménii. Turisté se sem přicházejí podívat na úchvatné zdi, vstupní bránu a palácové pozůstatky. Vzhledem k vynikajícímu stavu dochovaných zbytků je možné si snadno představit, jaké bylo životní prostředí a jak vypadala každodenní rutina ve starověké Urartské pevnosti.

Urartská pevnost Erebuni je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších historických památek v Arménii. Je to důkaz bohaté historie země a připomínka slavných časů království Urartu. Je to místo, které každý příchozí věřídy a zájemci o historii by měli navštívit, aby si plně užili a ocenili krásu a dějiny tohoto nádherného místa.


Letenka Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménský Urartský hrad Erebuni: Tajemství minulosti odkrývané mezi starověkými zdmi

V hlubinách Starověké Arménie se nachází jedno z nejvýznamnějších historických zařízení z dob Urartu - Urartský hrad Erebuni. Tento ohromující a dobře zachovaný palácový komplex stojí v centru moderního hlavního města Arménie, Jerevanu, přičemž se v blízkosti nachází také muzeum Erebuni.

Erebuni byla vytvořena ve 8. století před naším letopočtem králem Argištim I. a sloužila jako pevnost a administrativní středisko království Urartu. Urartská říše, která existovala od 9. do 6. století před naším letopočtem, byla jednou z nejdůležitějších kultur v oblasti Kavkazu a Malé Asie. Erebuni byla také jedním z nejdůležitějších měst v Urartu, které hrálo klíčovou roli ve vztahu k rozvoji regionu.

Archeologické vykopávky provedené v oblasti Erebuni odhalily nespočet artefaktů, které odrážejí bohatství a vznešenost Urartské říše. Mezi nejvýznamnější patří keramické nádoby, sošky, šperky, stříbrné mince a motivy na stěnách chrámů a paláců. Tato umělecká díla dnes poskytují cenné informace a náhled na život a kulturu Urartu.

Samotná Erebuni se skládá z několika různých sekcí, včetně paláce krále Argištiše I., ústředního nádvoří a chrámu Khaldiho. Palác byl postaven ze zvláštních metrialů jako místní žula a palácový komplex poskytoval bydlení pro krále, jeho rodinu a nejvyšší úředníky. Jeho architektura je považována za skvost starověkého inženýrství a designu, protože její stavba vyžadovala precizní plánování a dokonalou znalost stavebních technik té doby.

Nádvoří a chrám Khaldiho, při nichž se nacházejí rozpadlé zdi a sloupy, poskytují pohled na náboženské rituály a obřady v tehdejší Urartské společnosti. Khaldi byl hlavním bohem Urartu, božstvem válečníků a ochráncem královského rodu. Chrám Khaldiho byl místem, kde se konaly obřady a obětiny k uctění tohoto boha.

Erebuni a jeho rozsáhlý areál jsou skvělým příkladem toho, jak starověké civilizace tvořily své města a architekturu. Erebuni je důležitým zdrojem informací pro historiky a archeology, kteří se zabývají studií Urartské civilizace. Spolu s jinými historickými památkami, jako je například chrám Zvartnots nebo klášter Haghpat, Urartský hrad Erebuni přitahuje tisíce turistů a návštěvníků každý rok.

Návštěva Urartského hradu Erebuni je nezapomenutelným zážitkem, který vám umožní cestovat zpět v čase a proniknout do tajemství minulých civilizací. Při procházení mohutných zdí a vstupu do palácových komplexů můžete cítit atmosféru dávných časů a představit si, jak vypadalo život v Urartu. Je to vzrušující ponoření se do dědictví a kultury Arménie, které je stále úchvatné a inspirující pro nás všechny.


Dovolená Arménie Urartian Fortress Erebuni


Erebuni, starobylá a historická pevnost v Arménii, je jednou z nejzajímavějších turistických atrakcí této země. Nachází se v hlavním městě Jerevanu a sloužila jako pevnost a královské sídlo v dobách Urartijské říše.

Pevnost Erebuni byla postavena na vrcholu kopce Arin Berd na počátku 8. století před naším letopočtem. Sloužila jako strategická základna pro obranu a kontrolu regionu. Pevnost byla vybudována na příkaz krále Argištiho I. a měla velký význam pro jeho vojenské a politické zájmy.

Celá pevnost byla vybudována z velkých kamenných bloků, které sloužily jako hradba. Nacházelo se zde mnoho různých budov, včetně královského paláce, chrámů, kasáren a dalších vojenských a civilních staveb. Uvnitř pevnosti bylo nalezeno mnoho vzácných předmětů, jako jsou keramika, zbraně, šperky a další artefakty, které nám poskytují cenné informace o životě v této době.

Erebuni hrál také důležitou roli při vedení významných vojenských kampaní. Byl základnou pro expedice do sousedních zemí, jako je Gruzie a Íránu. Pevnost byla také centrem obchodu a výměny zboží s ostatními okolními národy.

O pevnosti Erebuni se dnes více dozvíte v Erebuni Museum, které se nachází v blízkosti samotné pevnosti. V muzeu jsou vystaveny artefakty, které byly nalezeny při archeologických vykopávkách v pevnosti a okolních oblastech. Návštěvníci se zde mohou dozvědět více o historii Urartijské říše a důležitosti Erebuni v této době.

Z vrcholu pevnosti se také nabízí dechberoucí výhled na celé město Jerevan a jeho okolí. Je to úžasná příležitost pro turisty, aby se ponořili do historie a užili si krásy arménské krajiny z nadhledu.

Pokud plánujete svou dovolenou v Arménii, návštěva pevnosti Erebuni by neměla chybět na vašem seznamu. Tato historická památka vám poskytne jedinečný pohled do minulosti a odhalí vám bohatství a krásu kultury Urartijské říše. Nezapomeňte se také vydat do Erebuni Museum, abyste získali další informace o této fascinující době.


Počasí Arménie Urartian Fortress Erebuni


Erebuni je starobylá latinská pevnost ve městě Jerevan v Arménii. Nachází se na kopci v jižní části města a nabízí úchvatný výhled na všechny strany. Tato pevnost je jednou z nejvýznamnějších historických památek v zemi a přitahuje tisíce turistů z celého světa.

Původně byla pevnost postavena v 8. století před naším letopočtem králem Argishtim I., který vládl Urartu, starobylému království ležícímu na území dnešní Arménie. Erebuni sloužil jako pevnostní komplex, který měl chránit královská sídla a zároveň sloužit jako strategický opěrný bod pro obranu proti nepřátelům. Pevnost se nacházela na strategickém místě, odkud bylo dobře vidět na blízká údolí a hory, což umožňovalo efektivní kontrolu a ochranu regionu.

Erebuni je známý také díky svému rozlehlému areálu, který lze rozdělit do několika částí, jako je například palác, kasárna, skladovací místnosti a chrámy. Pevnost byla postavena z kamene a cihel, a její architektura představovala míšení urartské a asyrské tradice. Mezi nejzajímavější prvky patří helénisticky ovlivněná brána a chrámy se složitými reliéfy a sloupy.

Přestože Erebuni ztratil svůj vojenský význam v průběhu času, zůstává důležitým kulturním a historickým symbolem Arménie. V roce 2017 byla pevnost zařazena na seznam světového dědictví UNESCO, což umožňuje ochranu a zachování této významné památky pro budoucí generace.

Pokud jde o počasí v Erebuni, město Jerevan leží v kontinentálním klimatickém pásmu, což znamená, že zde jsou horká léta a chladné zimy. Léto bývá teplé a suché, s průměrnými teplotami kolem 30 °C. Zimy bývají chladné, teploty se pohybují kolem 0 °C a někdy může sněžit.

Pro návštěvu Erebuni doporučujeme vybrat si vhodné období, jako jsou jarní nebo podzimní měsíce, kdy teploty jsou mírnější a pohodlnější pro prohlídku pevnosti. Připravte si pohodlné oblečení a obuv, protože návštěva Erebuni může zahrnovat chůzi a prozkoumávání celého komplexu.

Erebuni je vzácnou ukázkou bohaté historie Arménie a je to nezapomenutelný zážitek pro každého návštěvníka. Je fascinující, jak tato starobylá pevnost stála po staletí a dodnes je ukázkou úžasné architektury a vojenských technik své doby.


Velké množství spokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka nejnižší ceny

Nejvýhodnější lety do všech koutů světa

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Zjistit letenky