Sháníte letenku s nejlepší cenou?

Egypt Abu Simbel Temples

Dovolená Egypt Abu Simbel Temples


Egypt je zemí bohatou na historické památky a jednou z nejimpresivnějších z nich je skupina staveb známá jako Abu Simbel Temples. Tyto chrámy se nacházejí v jižní části Egypta, v governorátu Asuán, nedaleko hranic s Súdánem. Jsou považovány za jedno z nejvýznamnějších děl egyptské architektury a jsou také zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

Abu Simbel Temples byly postaveny na příkaz faraona Ramesse II. během 13. století př. n. l. Jejich vznik souvisel s oslavením Ramesse II. a jeho manželky Nefertari. Tyto impozantní kamenné chrámy jsou vytesány přímo do skály a mají monumentální charakter. Obě stavby jsou věnovány bohům a sloužily jako místa modlitby a obřady.

Největší ze dvou chrámů je zasvěcen bohu Ptahovi, bohu tvůrce. Chrám má vstup, který je ohraničen obrovskými sochami faraona Ramesses II., který je znám svou velikostí a mocí. Sochy jsou vysoké přes 20 metrů a majestátně se pozorují celou krajinu. Uvnitř chrámu se nachází sloupová síň s reliéfy vyobrazujícími slavné vítězství faraona. Jejich detaily jsou tak precizně vytesány, že dodnes působí jako skutečné umělecké dílo.

Druhý chrám, menší z obou, je zasvěcen bohyni Hathor, bohyni krásy a lásky. Tento chrám je ještě výjimečnější díky své speciální polohě, která umožňuje její interiéru dopadat pouze dvakrát do roka sluneční světlo. Jedním z těchto dní je přesně faraonův narozeniny, což byla jedna z důležitých příležitostí pro oslavu a obřady. V chrámu jsou také vytesány sochy Nefertari, což svědčí o jejím významu a postavení ve faraonově životě.

Abu Simbel Temples mají zásadní historický význam nejen pro Egypt, ale pro celé lidské dějiny. Jejich obnova v 20. století byla technickým a uměleckým zázrakem. Kvůli příměří mezi Egyptem a Súdánem během výstavby Asuánské přehrady v 60. letech 20. století hrozilo potopení chrámů. UNESCO však uznalo jejich výjimečnost a započalo s jejich přesunutím na vyvýšeninu. Celý proces trval několik let, ale výsledek stojí za to.

Dnes mohou turisté navštívit tyto pozoruhodné památky a prozkoumat jejich historii a úžasné umění. Excursionisty ohromí jejich obrovské sochy, detailní reliéfy a krása architektury. Pro milovníky historie a egyptské kultury jsou Abu Simbel Temples skutečnou lahůdkou.

Pokud plánujete svou dovolenou v Egyptě, určitě nevynechejte této jedinečné památky. Abu Simbel Temples nabízejí nejen pozoruhodné zážitky, ale také příležitost k lepšímu porozumění Egyptu a jeho bohaté historii. Navštivte je a ponořte se do tajemství minulosti.


Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt Abu Simbel Temples


Q: Kde se nachází Egypt Abu Simbel Temples?
A: Abu Simbel Temples se nachází v horním Egyptě, na břehu řeky Nil, v oblasti Núbie.

Q: Proč jsou Abu Simbel Temples tak významné?
A: Abu Simbel Temples jsou významné díky svému historickému a kulturnímu významu. Tyto starověké chrámy byly postaveny faraonem Ramsesem II. v 13. století př. n. l. a jsou jedním z nejvýznamnějších příkladů starověkého egyptského umění.

Q: Kdy byly Abu Simbel Temples postaveny?
A: Abu Simbel Temples byly postaveny faraonem Ramsesem II. v 13. století př. n. l.

Q: Jaké jsou hlavní rysy architektury Abu Simbel Temples?
A: Abu Simbel Temples jsou známé pro své monumentální sochy, reliéfy a architekturu. Vykopávky a restaurování umožnilo zachovat tyto památky a dnes jsou jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst v Egyptě.

Q: Jak se dostanu k Abu Simbel Temples?
A: Abu Simbel Temples jsou dostupné letecky z Káhiry nebo z Asuánu. Lety se obecně konají ráno, aby turisté mohli vidět chrámy s nejlepším osvětlením.

Q: Kolik stojí vstupenky do Abu Simbel Temples?
A: Vstupné do Abu Simbel Temples se může lišit v závislosti na sezóně a národnosti. Návštěvníci by si měli ověřit aktuální vstupné předem.

Q: Jak dlouho trvá návštěva Abu Simbel Temples?
A: Prohlídka Abu Simbel Temples trvá obvykle 2-3 hodiny. Celkový čas závisí na tom, jak důkladně chcete prozkoumat chrámy.

Q: Kdy je nejlepší doba na návštěvu Abu Simbel Temples?
A: Nejlepší čas na návštěvu Abu Simbel Temples je v podvečer při západu slunce, kdy se chrámy zbarví do oranžových a růžových odstínů. V létě může být velmi horko, takže turisté by si měli pamatovat na přiměřené oblečení a hydrataci.


Letenka Egypt Abu Simbel Temples


Egypt is a country rich in history and ancient treasures. One of the most fascinating sites in the country is the Abu Simbel Temples. These massive, impressive structures were built during the reign of Pharaoh Ramesses II, over 3,000 years ago. They were created to honor the gods, and are a testament to the power and wealth of the pharaoh.

The temples of Abu Simbel sit on the banks of the Nile River, near the southern border of Egypt. They are a UNESCO World Heritage Site, listed for their historical and cultural significance. The two temples were carved into the rock face of a cliff, and are known for their massive size and intricate details.

To visit the Abu Simbel Temples, you must first travel to the city of Aswan. From there, you can take a short flight to the Abu Simbel airport, which is located just a few kilometers from the temples. The journey takes around half an hour, and provides stunning views of the surrounding desert and the Nile River.

The first temple at Abu Simbel is known as the Great Temple of Ramesses II. It is dedicated to the gods Amun, Ra-Horakhty, and Ptah. The temple features four colossal statues of the pharaoh, each standing over 20 meters tall. The walls of the temple are covered in intricate carvings and hieroglyphs, telling the story of Ramesses II's reign and his military victories.

The second temple at Abu Simbel is known as the Temple of Hathor. It was built in honor of Ramesses II's favorite wife, Queen Nefertari, who was also worshipped as a goddess. The temple features six standing statues of the queen, each reaching a height of approximately 10 meters. The walls of the temple are also decorated with detailed carvings, depicting scenes from the life of the queen and her relationship with the pharaoh.

Visiting the Abu Simbel Temples is a truly awe-inspiring experience. The sheer scale of the structures and the intricate details of the carvings make it a must-see destination for anyone visiting Egypt. The temples are a reminder of the power and wealth of the ancient pharaohs, and the significance of religion in their lives. If you are interested in history and culture, a visit to the Abu Simbel Temples should be at the top of your list.


Počasí Egypt Abu Simbel Temples


Egypt is a land of marvels, and one of its most iconic attractions is the Abu Simbel Temples. Located in southern Egypt near the border with Sudan, these ancient temples are not only known for their historical and archaeological significance but also for their stunning setting in the midst of the scorching Egyptian desert.

But what about the weather in Abu Simbel? Being situated in a desert region, the climate in Abu Simbel is predominantly arid and extremely hot. The area experiences long, hot summers and short, mild winters.

During the summer months, which typically span from May to September, temperatures in Abu Simbel can soar to unbearable levels. Daytime temperatures often exceed 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit), making it difficult for visitors to explore the temples during the day. Many tourists prefer to visit early in the morning or late in the afternoon when the sun is not as intense. It is imperative to stay hydrated and wear light, breathable clothing to combat the sweltering heat.

In contrast, the winter months in Abu Simbel, from November to February, are relatively pleasant with milder temperatures. While it may still be warm during the day, temperatures can drop significantly during the night. It is advisable to pack a jacket or sweater for the chilly evenings.

Rainfall in Abu Simbel is scarce throughout the year. The region receives an average of only 2-3 millimeters of rainfall annually. Visitors do not need to worry about rainy days interfering with their sightseeing plans.

When planning a trip to Abu Simbel, it is crucial to consider the weather conditions. It is essential to check the forecast beforehand and adjust the schedule accordingly. Additionally, it is important to pack sunscreen, a hat, sunglasses, and comfortable walking shoes to protect against the harsh desert sun and prevent any discomfort.

Despite the extreme weather conditions, a visit to the Abu Simbel Temples is a rewarding experience. These magnificent structures, carved out of solid rock, showcase the architectural prowess of ancient Egypt and offer a glimpse into the country's rich history. The stunning colossal statues that guard the entrance to the temples, coupled with the intricate hieroglyphics inside, are a testament to the grandeur of the ancient Egyptian civilization.

So, whether you choose to brave the scorching heat of the summer months or enjoy the milder temperatures of winter, a visit to Abu Simbel will undoubtedly leave you in awe of both the historical significance of the temples and the beauty of the surrounding desert landscape.


Ubytování Egypt Abu Simbel Temples


Egypt is a land of ancient wonders, steeped in a rich history that has fascinated people for centuries. In the southern part of the country lies a testament to this history - the Abu Simbel Temples. These monumental structures were built during the reign of Pharaoh Ramesses II, over 3,000 years ago, and have since become a popular tourist attraction in Egypt. If you're planning a visit to this region, you'll want to find suitable accommodations in the area. In this article, we'll explore some of the best options for accommodation near the Abu Simbel Temples.

Firstly, it's important to note that the area around the temples is quite remote and sparsely populated. There are no hotels in Abu Simbel itself, but there are plenty of other options available nearby. Most visitors to the temples stay in Aswan, a city located approximately 300 km to the north. Aswan is home to many established hotels and resorts, making it an ideal base for exploring the region.

For a luxurious experience, the Sofitel Legend Old Cataract Aswan is a popular option. This five-star hotel offers stunning views of the Nile River and is located in the heart of Aswan. The hotel boasts colonial-style architecture, luxurious décor, and a range of amenities including a spa, fitness center, and indoor pool. Guests can choose from a range of room options, including suites with balconies overlooking the Nile.

For something more affordable, the Nefertiti Hotel Aswan is a cozy and budget-friendly option. This hotel is located just a five-minute walk from the Nile River and offers clean and comfortable rooms. There's also a rooftop terrace where guests can relax and enjoy the views. The hotel's convenient location offers easy access to the Abu Simbel Temples, as well as other attractions in Aswan.

For those seeking a more immersive experience, a Nile River cruise is a great way to explore the region. Many Nile River cruises include a stop at the Abu Simbel Temples, and offer a unique opportunity to experience Egypt's history and culture. Most cruises offer a range of room options, from standard cabins to luxurious suites with private balconies.

In conclusion, the Abu Simbel Temples are a must-see attraction for anyone visiting Egypt. While accommodations near the temples are limited, the city of Aswan offers a range of options to suit all budgets and preferences - from luxurious hotels to budget-friendly options. Whether you choose to stay in a hotel or embark on a Nile River cruise, you're sure to have an unforgettable experience.


Velké množství spokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka nejnižší ceny

Nejvýhodnější lety do všech koutů světa

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Zjistit letenky