Sháníte letenku s nejlepší cenou?

Laos Wat Phou

Letenka Laos Wat Phou


Laos je země bohatá na historické a kulturní památky, které přitahují turisty z celého světa. Jedním z nejpůsobivějších míst v Laosu je chrám Wat Phou, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Tato krásná a mystická stavba představuje jedinečnou kombinaci umění, náboženství a architektury.

Wat Phou se nachází ve městě Champasak, jižně od hlavního města Vientiane. Jeho historie sahá až do 5. století n.l., kdy zde stávalo hinduistické svatyně zasvěcené bohu Šivovi. V průběhu let byl chrám přestavován a rozšiřován, až se stal významným buddhistickým poutním místem.

Celý komplex Wat Phou je rozložen na svazích hory Phou Kao, což zajišťuje návštěvníkům úžasný výhled na okolní krajinu. Cesta na vrchol hory je zdobena sochami a kamennými reliéfy, které vyprávějí příběhy z buddhistického náboženství. Na vrcholu hory se nachází hlavní svatyně, ve které se uchovávají relikvie a posvátné předměty.

Jedním z nejvíce fascinujících prvků Wat Phou je cesta především náboženských slavností. Místní obyvatelé Laosu zde každoročně přijdou, aby se modlili a přinášeli oběti bohům. Tato tradice je jedinečnou příležitostí pro turisty, aby se seznámili s laoskou kulturou a náboženskými praktikami.

Kromě toho, že je Wat Phou významným náboženským místem, je také důležitým uměleckým dílem. Jeho architektura je kombinací hinduistického a buddhistického stylu, což poskytuje návštěvníkům zajímavý pohled na historický vývoj těchto náboženství. Kamenné reliéfy, sochy a další umělecká díla jsou důkazem mistrovství a krásy, která byla vložena do stavby chrámu.

Pokud se rozhodnete navštívit Wat Phou, pamatujte, že jde o posvátné místo. Respektujte místní tradice a náboženské obřady. Nepřinášejte jídlo ani pití na svatá místa a oblékejte se vhodně, abyste neotravovali ostatní návštěvníky.

Laos je země s bohatou historií a nádhernými památkami, ale Wat Phou je opravdu jedinečným a nezapomenutelným místem. Vydejte se na cestu do tohoto úžasného chrámu a prožijte neuvěřitelný zážitek, který vás zavede do minulosti a přiblíží vám místní kulturu a náboženství.


Počasí Laos Wat Phou


Wat Phou is a famous temple complex located in Laos, a country known for its beautiful landscapes, rich cultural heritage, and historical sites. Situated at the base of a mountain and overlooking the Mekong River, Wat Phou offers not only spiritual solace but also breathtaking views of nature. However, the weather plays a crucial role in determining the experience one has at this ancient site.

Laos experiences a tropical monsoon climate, characterized by distinct wet and dry seasons. The wet season typically lasts from May to October, while the dry season occurs from November to April. The climate at Wat Phou can be described as hot and humid, which is typical for this region.

During the wet season, the weather can be quite unpredictable and heavy rain showers are common. The lush greenery surrounding Wat Phou thrives during this time, turning the landscape into a vibrant paradise. However, the rain and occasional thunderstorms can hinder outdoor activities and make it difficult to fully explore the temple complex. It is advisable to carry a raincoat or an umbrella when visiting during this season.

The dry season, on the other hand, offers favorable weather conditions for visiting Wat Phou. The skies are clear, and the temperature is generally cooler, making it more comfortable to explore the site. The lack of rain also means that the paths and trails leading to the temple complex are less muddy and easier to navigate. Visitors can take their time to appreciate the intricate carvings, ancient structures, and serene atmosphere without worrying about being caught in a downpour.

It is worth noting that regardless of the season, Wat Phou can be quite hot. The temple complex's location near the Mekong River contributes to high humidity levels, which can make it feel even hotter. Sunscreen, hats, and drinking plenty of water are essential to stay hydrated and protect oneself from the scorching sun.

In conclusion, the weather at Wat Phou, Laos, significantly impacts the overall experience of visiting this historical site. While the wet season brings lush greenery and a sense of tranquility, heavy rain showers and thunderstorms can hinder exploration. The dry season, on the other hand, offers more pleasant weather conditions, with clear skies and cooler temperatures, making it ideal for fully immersing oneself in the beauty of Wat Phou. Whether visiting during the wet or dry season, it is important to stay prepared and take necessary precautions to enjoy all that Wat Phou has to offer.


Dovolená Laos Wat Phou


Laos je nádhernou zemí, která nabízí mnoho zajímavých turistických atrakcí. Jednou z nejvýznamnějších a nejkrásnějších je historické naleziště Wat Phou.

Nachází se v provincii Champasak a je považováno za jedno z hlavních sakrálních míst jihovýchodní Asie. Wat Phou, což znamená "Hora chrámu" ve starém jazyce Khmer, je starobylý chrám vystavěný v 11. století, který sloužil jako nejdůležitější chrámový komplex angkorské říše.

Dnes je Wat Phou zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a je jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst v Laosu. Návštěvníci mohou prozkoumat rozsáhlé areály chrámu, které se táhnou podél svahu hory a nabízejí nádherné výhledy na okolní krajinu.

Wat Phou je zasazený do krásně udržovaných zahrad s květinami a stromy, které dodávají celému místu klidnou atmosféru. Chrám se skládá z několika staveb, především z hlavní věže, která slouží jako svatyně. Vchodová brána je zde vyzdobena složitými sochami bohů a démonů, což je typický znak architektury angkorské říše.

Každý rok se zde konají tradiční oslavy, během kterých místní obyvatelé přicházejí uctít své předky a projevit úctu k bohům. Turisté mohou být svědky těchto slavností a zároveň se dozvědět něco o místní kultuře.

Na vrcholu hory se nacházejí pozůstatky starobylého města, které bylo dříve hlavním městem regionu. Návštěvníci mohou procházet ruiny a obdivovat zbytky starých paláců a svatyní. Zdejší archeologické naleziště je fascinující a poskytuje návštěvníkům příležitost poznat historickou a kulturní hodnotu tohoto místa.

Návštěva Wat Phou je nejen o historickém objevování, ale také o relaxaci a klidu. Pro ty, kteří touží po odpočinku, je zde možnost se projít po areálu či posedět v některé z přilehlých kaváren a restaurací. Není nic lepšího než ochutnat tradiční laoskou kuchyni a přitom si vychutnávat krásné výhledy na krajinu.

Laos a chrám Wat Phou jsou skvělou volbou pro ty, kteří se zajímají o historii, kulturu a přírodu. Toto místo nabízí jedinečný pohled na minulost i současnost země. Navštivte Wat Phou a dovolte si užít jedinečné zážitky, které tato nádherná lokalita nabízí.


Ubytování Laos Wat Phou


Laos je zemí s bohatou historií a kulturním dědictvím, které se odráží v mnoha historických památkách a svatých chrámech rozprostřených po celé zemi. Jedno z takových míst je chrámový komplex Wat Phou, který se nachází v provincii Champasak. Nejenže je to jeden z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Laosu, ale také je chráněným UNESCO světovým dědictvím.

Wat Phou je buddhistický chrámový komplex, který pochází ze 12. století a je postavený ve stylu khmerského umění. Byl postavený na svahu hory Phou Kao, která se nachází poblíž města Pakse, a nabízí návštěvníkům impresivní výhledy na okolní krajinu. Samotné slovo "Wat" znamená chrám v laoském jazyce.

Když dorazíte do Wat Phou, první věcí, kterou si všimnete, je velký kamenný nádvoří s obřím sochou Buddhy. Vstupní brána vás uvítá s krásným řezbářským uměním a detailními sochami bohů a mytologických bytostí. Po vstupu do chrámu uvidíte nejvýznamnější a nejstarší stavbu, kterou je Chrám Wat Phou, nazývaný také jako "houba zlatého posvátného hory". Tento chrám je architektonickým zázrakem a poskytuje návštěvníkům jedinečný pohled na historickou stavbu.

Další zajímavou částí Wat Phou je Velká terasovitá plošina, která sloužila jako místo obřadů a rituálů. Tato plošina je obklopená menšími chrámy a oltáři a poskytuje zářivý výhled na okolní krajinu se svými rozmanitými zelenými poli a řekou Mekong.

Wat Phou je také spojen s náboženským významem a je oblíbeným místem pro buddhistické poutníky. Na vrcholu hory je malý klášter, kde místní mniši provádějí modlitby a meditace. Návštěvníci mají možnost se zúčastnit těchto obřadů a získat hlubší pochopení buddhistické víry.

Kromě historického a náboženského významu nabízí Wat Phou také pohodlné ubytování pro návštěvníky, kteří chtějí zůstat v blízkosti tohoto impresivního chrámu a prozkoumávat okolní oblast. V blízkosti Wat Phou jsou k dispozici různé hotely a ubytování, které nabízejí pohodlí a pohostinnost, aby vaše návštěva byla co nejpříjemnější.

Celkově lze říci, že Wat Phou je nejen jedním z nejvýznamnějších historických a kulturních památek v Laosu, ale také nabízí jedinečný zážitek pro návštěvníky, kteří se zajímají o buddhismus, archeologii a historii. Navštívení Wat Phou je jako cesta do minulosti a poskytne vám možnost objevit krásu a mystérium laoského kulturního dědictví.


Nejčastější dotazy a odpovědi Laos Wat Phou


1. Co je Wat Phou?

Wat Phou je starý chrám nacházející se v provincii Champasak v Laosu. Je to svaté místo, které bylo postaveno v 11. století na úpatí hory Phou Kao.

2. Jak se dostanu do Wat Phou?

Wat Phou se nachází přibližně 10 km západně od města Pakse v provincii Champasak. Nejsnadnější způsob, jak se dostat tam, je cestovat po silnici číslo 13 a poté odbočit na silnici číslo 18.

3. Můžu si Wat Phou prohlédnout samostatně nebo je nutné mít průvodce?

Je možné si Wat Phou prohlédnout samostatně, bez průvodce. Na místě jsou informační tabule a cesty jsou dobře značené. Pokud si však přejete více informací o historii a významu chrámu, je vhodné si najmout průvodce.

4. Jakou otevírací dobu má Wat Phou?

Wat Phou je otevřený pro veřejnost každý den od 8:00 do 16:00 hodin.

5. Kolik stojí vstupné do Wat Phou?

V současné době je vstupné do Wat Phou 30 000 kipů pro zahraniční turisty. Laotští občané mají nižší vstupné.

6. Můžu do fotit nebo natáčet ve Wat Phou?

Ano, fotografování a natáčení je ve Wat Phou povolené. Nicméně, některá místa mohou mít omezení, a proto je vždy dobré se zeptat personálu nebo sledovat značky na místě.

7. Kolik času si mám vyhradit pro návštěvu Wat Phou?

Návštěva Wat Phou obvykle trvá přibližně 2-3 hodiny. To vám dá dostatek času prozkoumat chrám a okolní oblast.

8. Co je nejlepší doba k návštěvě Wat Phou?

Nejlepší doba k návštěvě Wat Phou je během suchého období, které trvá od listopadu do února. Teploty jsou příjemné a je méně pravděpodobné, že narazíte na dešťové srážky.

9. Můžu se ubytovat poblíž Wat Phou?

Ano, v blízkosti Wat Phou jsou k dispozici různé ubytovací možnosti. Nejbližší město, Pakse, nabízí hotelové a ubytovací zařízení v různých cenových relacích.

10. Co bych měl nosit při návštěvě Wat Phou?

Je doporučeno nosit pohodlné oblečení a obuv, protože během návštěvy se budete pohybovat po nezpevněných cestách a po schodech. Také byste měli mít na paměti, že Wat Phou je svaté místo, a proto je vhodné mít oblečené závažné a nemístné oblečení.


Velké množství spokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka nejnižší ceny

Nejvýhodnější lety do všech koutů světa

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Zjistit letenky