Sháníte letenku s nejlepší cenou?

Mjanmarsko (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center

Počasí Mjanmarsko (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Ngwe Saung Turtle Conservation Center (NSCC) se nachází v Mjanmarsku (Barma) a je jedním z nejvýznamnějších center pro ochranu mořských želv v zemi. Toto centrum, založené v roce 2000, se snaží chránit ohrožené mořské želvy a zlepšit stav jejich populace prostřednictvím vzdělávacích programů, výzkumu a ochranných opatření.

Mjanmarsko je zemí s bohatou biodiverzitou, která zahrnuje mnoho ohrožených druhů živočichů. Mezi ně patří také mořské želvy, které jsou zde kriticky ohroženy zejména lovem a ztrátou přirozeného prostředí. Z tohoto důvodu bylo NSCC založeno s cílem chránit tyto zranitelné tvory a zvýšit povědomí o jejich důležité roli v ekosystému.

Centrum se nachází poblíž oblíbené pláže Ngwe Saung a zaměřuje se na vědecký výzkum a monitorování želvích populací, péči o zraněné želvy a volnou výběhovou přípravu mláďat před jejich návratem do oceanu. Zde se provádí také odchov želvích vajec a vzácné druhy se pak vypouští do přírody, aby se posílila populace.

Dalším významným krokem, který centrum podniká, je vzdělávání místních obyvatel o důležitosti ochrany mořských želv. Probíhají zde vzdělávací programy pro školy a obce, během kterých se rozvíjí povědomí o zachování mořského ekosystému a snižování lidského vlivu na mořské živočichy.

V posledních letech NSCC také spolupracuje se zahraničními výzkumnými institucemi, aby se podpořil výzkum a ochrana mořských želv na mezinárodní úrovni. Tyto výzkumné projekty zahrnují studie migračních tras želv, zkoumání vlivu klimatických změn na jejich biologii a ekologii, a také vyvíjení nových ochranných strategií.

Díky úsilí NSCC dochází k postupnému zlepšování stavu místní populace mořských želv. Centrum se stalo inspirací pro další ochranářské organizace v Mjanmarsku a případně dokonce i v zahraničí.

Ngwe Saung Turtle Conservation Center je důležitým příkladem toho, jak jedno centrum může výrazně přispět k ochraně ohrožených mořských želv a zároveň zvyšovat povědomí o důležitosti zachování biodiverzity celého regionu. S udržením a rozšířením tohoto úsilí je naděje, že budou tyto ohrožené tvory a jejich přírodní prostředí zachovány pro budoucí generace.


Letenka Mjanmarsko (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Ngwe Saung Turtle Conservation Center v Mjanmarsku (Barma) je úžasnou destinací pro všechny příznivce přírody a zvířat. Nachází se v malebné plážové oblasti Ngwe Saung a je domovem ohrožených druhů želv, které jsou v této části světa jedinečné.

Centrum bylo založeno v roce 2015 s cílem chránit a zachovat místní populace želv. Mjanmarsko je domovem několika důležitých druhů, včetně zelených želv, kožatých želv a želv ohrožených vyhynutím, jako je želva batagurská. Kvůli pytláctví, ztrátě přirozeného prostředí a obchodu se želvami jsou všechny tyto druhy nyní kriticky ohrožené a bez ochranných opatření by mohly brzy vyhynout.

Centrum Ngwe Saung Turtle Conservation se zaměřuje na zachování a zvýšení populace těchto důležitých druhů želv. Provádí různé aktivity, které zahrnují výzkum, vzdělávací programy, rehabilitaci a osvobození želv zpět do divočiny. Jeden z hlavních projektů centra je sledování hnízdění želv, kde odborníci pečlivě shromažďují vajíčka a chrání je před predátory. Poté, co se želvy líhnou, jsou opatrně vypuštěny do oceánu, aby se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Centrum také zajišťuje různé vzdělávací programy a osvětu o důležitosti ochrany přírody a ohrožených druhů. Místní komunita je zapojena do těchto aktivit, což přispívá k dlouhodobému udržení úsilí o ochranu želv. Vzdělávací programy zahrnují různé aktivity, jako jsou prezentace, workshopy a exkurze pro studenty i širokou veřejnost.

Navštívit toto úžasné centrum je jedinečnou příležitostí pro příznivce přírody a zároveň záchranu ohrožených druhů želv. Návštěvníci mají možnost vidět živé želvy, seznámit se s odborníky a dozvědět se více o metodách ochrany ohrožených druhů. Centrum také nabízí výlety do okolních oblastí, kde si návštěvníci mohou vychutnat krásnou pláž a moře.

Pro všechny milovníky přírody a zvířat je návštěva Ngwe Saung Turtle Conservation Center v Mjanmarsku (Barma) nezapomenutelným zážitkem. Je to nejen místo, kde se můžete setkat s ohroženými druhy želv, ale také přispět k jejich ochraně a zachování.


Dovolená Mjanmarsko (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Ngwe Saung Turtle Conservation Center is a unique and breathtaking tourist spot located in Myanmar (Burma). This natural wonder is spread over a vast area and is known for its picturesque beaches and striking scenery. The center is especially popular among tourists looking to unwind and relax while surrounded by nature's beauty.

Ngwe Saung beach is located in the town of Ngwe Saung, which is around 48km west of the city of Pathein. It stretches for more than 15km along the Bay Of Bengal and is the second-longest beach in Myanmar. Known for its clean and clear waters, this beach is perfect for swimming and other water activities. The beach also features a variety of restaurants serving seafood and traditional Burmese cuisine.

However, the highlight of Ngwe Saung is the Turtle Conservation Center. The center is located close to the beach and houses various species of turtles, including the Olive Ridley and the Green Sea turtle. The center is devoted to the conservation and protection of these endangered species, and its goal is to increase their population in the wild.

Visitors to the center can learn about the importance of turtle conservation and also take part in the feeding and caring of the turtles. The center also offers educational programs which are informative and engaging, especially for children. Additionally, visitors can participate in releasing baby turtles into the sea, an unforgettable experience that helps to ensure their survival.

Overall, Ngwe Saung Turtle Conservation Center is an idyllic destination for nature lovers and anyone seeking to connect with nature. The stunning beach, delicious cuisine, and unique conservation efforts make this a must-see destination in Myanmar. So, if you're planning a trip to Myanmar, be sure to include a visit to Ngwe Saung Turtle Conservation Center in your itinerary for a memorable and meaningful experience.


Ubytování Mjanmarsko (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Ngwe Saung Turtle Conservation Center: Oáza udržitelného ubytování v Mjanmarsku (Barma)

Mjanmarsko, známé také jako Barma, je zemí bohatou na kulturní a přírodní poklady. Jednou z jejích výjimečně krásných destinací je pobřežní město Ngwe Saung, které se nachází na západním pobřeží země. Kromě nádherných pláží a azurově modrého moře je Ngwe Saung domovem také Ngwe Saung Turtle Conservation Center (Centrum pro ochranu želv).

Ngwe Saung Turtle Conservation Center je organizace zaměřená na ochranu a zachování populace ohrožených mořských želv, které na tomto pobřeží budují svá hnízdiště. Centrum se nachází v blízkosti pláže a nabízí možnost ubytování pro turisty, kteří se zajímají o ochranu přírody a chtějí přímo přispět k ochraně těchto ohrožených tvorů.

Ubytování v Ngwe Saung Turtle Conservation Center je svým způsobem unikátní. Zahrnuje šest samostatných bungalovů, které jsou situovány mezi palmami, vysokými tropickými stromy a exotickými květinami. Tyto bungalovy nabízejí turistům pohodlný a příjemný pobyt s venkovním posezením a výhledem na přírodu.

Kromě pohodlného ubytování se turisté zde mohou zapojit do různých aktivit souvisejících s ochranou mořských želv. Jedním z hlavních programů je dobrovolnická práce na pláži během doby hnízdění želv. Turisté mají možnost sledovat želvy při nakládání vajec nebo pomáhat při jejich přesunu na bezpečnější místo pro vylíhnutí. Tato činnost je důležitá pro podporu přežití těchto vzácných tvorů, které jsou vystaveny mnoha rizikům, jako jsou pytláctví, znečištění a změny klimatu.

Další atraktivní program, který centrum nabízí, je rybolov s domorodými rybáři. Turisté se mohou přidat k rybářům na jejich tradičních loďkách a naučit se o životě v tomto rybářském městě. Tato zkušenost přináší nejen zábavu, ale také hlouběji pochopení vztahu místní komunity k moři a jejímu ekosystému.

Ohlasy od návštěvníků centra jsou velmi pozitivní. Turisté oceňují nejenom krásu přírody a nabídku programů, ale také to, že svým pobytem přispívají k ochraně zranitelných mořských želv. Všechny příjmy z ubytování jsou přímo použity na financování ochrany a vzdělávání týkajícího se mořských želv.

Ngwe Saung Turtle Conservation Center je tak vzácným příkladem udržitelného turismu, který kombinuje ochranu přírody s možností zážitků pro turisty. Tito turisté nejenom prožívají nezapomenutelnou dovolenou, ale také přispívají ke záchraně ohrožených želv a udržení ekosystému této nádherné pláže.


Nejčastější dotazy a odpovědi Mjanmarsko (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Vítejte v Mjanmarsku (Barma) v Ngwe Saung Turtle Conservation Center! Zde jsou některé nejčastější dotazy a odpovědi, které by vás mohly zajímat:

1. Co je Ngwe Saung Turtle Conservation Center?
Ngwe Saung Turtle Conservation Center je zařízení v Mjanmarsku, které se zaměřuje na ochranu a záchranu želv. Centrum se snaží chránit vzácné druhy želv v jejich přirozeném prostředí a také poskytuje vzdělávací programy o významu ochrany a udržitelnosti.

2. Jak se dostanu do Ngwe Saung Turtle Conservation Center?
Centrum se nachází v Ngwe Saungu, který je oblastí v Rangoonské oblasti v Mjanmarsku. Nejlepší způsob, jak se dostat do Ngwe Saung Turtle Conservation Center, je taxi nebo pronájem vozidla z Rangunu, což je hlavní město Mjanmarska.

3. Jaká je vstupní cena do Ngwe Saung Turtle Conservation Center?
Vstupní poplatek do centra činí [vložte cenu], která zahrnuje návštěvu centra, průvodce a případně i účast na některých vzdělávacích aktivitách.

4. Kdy je otevřeno Ngwe Saung Turtle Conservation Center?
Centrum je otevřeno pro veřejnost denně od [vložte otevírací dobu].

5. Jak dlouho trvá návštěva centra?
Délka návštěvy závisí na vašich zájmech a plánech. Obvykle návštěva trvá asi [vložte časový údaj], ale můžete zůstat déle, pokud se chcete zapojit do aktivit nebo dalších programů.

6. Jaké druhy želv lze v Ngwe Saung Turtle Conservation Center vidět?
V centru žijí různé druhy místních želv, jako je Bengalova želva a Dvouhřbetá želva. Mohou být také k vidění další vzácné druhy želv, jako je Rákosová želva nebo Pětipalinka kapucínka.

7. Je možné se zapojit do ochranných aktivit?
Ano, centrum nabízí možnost zapojit se do dobrovolnické práce a aktivně se podílet na ochraně želv. Pro více informací se obraťte na personál centra.

8. Jsou zde možnosti ubytování v Ngwe Saung Turtle Conservation Center?
Ano, v centru je k dispozici ubytování. Můžete si rezervovat pokoj v blízkém okolí centra nebo se zeptat personálu na doporučení.

Doufáme, že tyto informace odpovídají na vaše otázky o Ngwe Saung Turtle Conservation Center v Mjanmarsku. Přejeme vám příjemnou návštěvu a děkujeme za váš zájem o ochranu želv!


Velké množství spokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka nejnižší ceny

Nejvýhodnější lety do všech koutů světa

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Zjistit letenky