Sháníte letenku s nejlepší cenou?

Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary

Počasí Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary


V krajině plné krásy a přírodního bohatství leží Samoa, malé souostroví v jižním Pacifiku. Jednou z fascinujících lokalit tohoto ostrovního ráje je Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary, což je útočiště pro ohrožené druhy mořských želv.

Nachází se na jihovýchodním pobřeží ostrova Upolu, který je součástí Samoy. Toto chráněné území bylo založeno za účelem ochrany a zachování mořských želv, které jsou zdejšími obyvateli. Díky velkému úsilí ochranářů zdejší populace mořských želv zaznamenala v posledních letech značný růst.

Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary nabízí turistům nejen jedinečnou možnost spatřit tyto nádherné tvory ve svém přirozeném prostředí, ale také se zapojit do jejich ochrany. Návštěvníci mají možnost se podílet na různých aktivitách, jako je například pomoc s přípravou potravy pro želvy, čištění jejich bazénů, sledování a značení příchozích želv a mnoho dalšího. Je to nejenom nezapomenutelný zážitek, ale také způsob, jak získat větší povědomí o významu ochrany těchto křehkých tvorů.

Samotné útočiště se snaží minimalizovat svůj negativní dopad na životní prostředí. Věří, že udržitelný cestovní ruch může hrát klíčovou roli v ochraně přírody. Proto se nadace, která útočiště provozuje, snaží minimalizovat produkci odpadu, recyklovat a šetřit energie. Zároveň se zde také usiluje o vzdělávání a osvětu veřejnosti, aby se lidé naučili respektovat a chránit mořské prostředí.

Samoya Saleapaga Turtle Sanctuary se také účastní vědeckých výzkumů a spolupracuje s místními i mezinárodními organizacemi, které se zabývají ochranou mořských želv. Tímto způsobem přispívá k poznání a ochraně těchto ohrožených druhů a jejich poslání se snaží šířit i za hranicemi provinice, když informuje o své práci na konferencích a veřejných diskuzích.

Navštívíte-li Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary, získáte nejenom nezapomenutelnou zkušenost, ale také pomůžete v boji o přežití těchto ohrožených živočichů. Toto útočiště je jedním z mnoha příkladů, jak může ochrana přírody a udržitelný cestovní ruch společně pracovat na ochraně a zachování docházejících druhů.


Letenka Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary


Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary: Oáza pro záchranu želv

Na malém pacifickém ostrově Samoa, v městečku Saleapaga, se nachází jedinečný útočiště pro ohrožené mořské želvy - Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary. Tento projekt byl založen s cílem ochránit a podpořit želvy v tomto regionu, které se potýkají s různými hrozbami.

Ostrov Samoa, který je znám pro svou bohatou biodiverzitu a nádherné korálové útesy, dává domov mnoha druhům mořských želv. Bohužel, kvůli lovům a ničení přirozeného prostředí, čelí tyto želvy vážným problémům a jsou nuceny bojovat o své přežití.

Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary se zaměřuje na ochranu a záchranu těchto ohrožených tvorů. Nachází se na pláži, která slouží jako hnízdiště pro želvy. Tým dobrovolníků a odborníků zde monitoruje a sleduje želví populace, aby zajistil jejich bezpečnost a původní prostředí. V případě potřeby také poskytují veterinární péči, například při zranění nebo nemoci.

Jednou z hlavních aktivit Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary je ochrana hnízdišť želv. Když samičky želv přicházejí na pláž klást vajíčka, tým dobrovolníků je pečlivě sbírá a přesazuje do zvláštních inkubátorů. Tímto způsobem je zajištěno bezpečné vylíhnutí malých želviček bez rizika predátorů nebo narušení ze strany lidí. Jakmile jsou želvy dostatečně silné, jsou propuštěny zpět do oceánu, aby se zapojily do přírodního koloběhu.

Dalším cílem Sanctuary je osvěta místních obyvatel a turistů o důležitosti ochrany a udržitelnosti ekosystému. Pravidelně pořádají workshopy a přednášky o želvách a jejich prostředí, aby lidé byli lépe informováni o významu jejich ochrany. Také propagují odpovědné chování návštěvníků při jejich setkání se želvami a vyzývají k respektování jejich přirozeného prostředí.

Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary je projektem, který vyžaduje neustálou snahu a podporu místní komunity i turistů. Spoléhá na dobrovolnickou práci a také na finanční příspěvky, aby mohl správně fungovat. Je to vzácné místo, které bojuje za zachování krásy a jedinečnosti pacifického životního prostředí.

Pokud se chystáte na ostrov Samoa, nezapomeňte navštívit Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary. Tato oáza pro želvy je nejenom působivým místem, ale také důležitým symbolem boje za zachování ohrožených druhů a udržitelného budoucího životního prostředí. Každý, kdo sem zavítá, může přispět svou malou částí k tomuto důležitému úsilí o záchranu želv.


Nejčastější dotazy a odpovědi Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary


1) Co je Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary?
Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary je útočiště pro želvy nacházející se v oblasti Saleapaga na západním pobřeží Samoy v Tichomoří.

2) Jaké druhy želv můžete v Sanctuary najít?
V Sanctuary můžete najít jak Green-turtle, tak také Hawksbil-turtle.

3) Můžu se účastnit dobrovolnické práce v Sanctuary?
Ano, Sanctuary přijímá dobrovolníky, kteří se mohou podílet na péči o želvy.

4) Je třeba rezervovat si návštěvu předem?
Ano, je nutné si návštěvu domluvit předem prostřednictvím emailu nebo telefonu.

5) Jaká je vstupní cena do Sanctuary?
Vstup do Sanctuary je zdarma, nicméně je vítána dobrovolná finanční podpora na péči o želvy.

6) Jak dlouho návštěva Sanctuary trvá?
Návštěva Sanctuary závisí na vlastním čase návštěvníka. Většinou návštěvníci tráví v Sanctuary 1-2 hodiny.

7) Je možné nakoupit suvenýry?
Ano, v blízkosti Sanctuary můžete zakoupit suvenýry jako například trička s motivem želv.

8) Jak se Sanctuary stará o želvy?
Sanctuary se stará o želvy prostřednictvím chovu, léčby a pozorování želv v přirozeném prostředí. Detekce snůšek vajec na plážích a jejich přenos na bezpečná místa, chrání želvy před dravci.

9) Jaká pravidla musí návštěvníci Sanctuary dodržovat?
Návštěvníci by měli dodržovat pokyny zaměstnanců Sanctuary, nesmí se dotýkat nebo krmot želv a narušovat jejich přirozené prostředí.

10) Jaký je účel Sanctuary?
Cílem Sanctuary je zvýšit osvětu o ochraně druhů želv, propagace udržování a obnovy přirozených životních prostředí a ochrana ohrožených druhů a populace.


Ubytování Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary


Saleapaga Turtle Sanctuary is a unique and eco-friendly accommodation option in Samoa. The sanctuary is located in the small coastal village of Saleapaga, on the south coast of the island of Upolu. This area is known for its stunning beaches and clear blue waters, as well as its rich cultural heritage.

The Turtle Sanctuary was established in 2005 by a local family who were passionate about preserving the turtle population in Samoa. The sanctuary is home to several species of turtles, including green sea turtles and hawksbill turtles. Guests staying at the sanctuary have the opportunity to learn about these magnificent creatures and their conservation efforts.

Accommodation at the Turtle Sanctuary is basic but comfortable. There are several traditional Samoan fales, which are traditional open-air huts made of wood and thatch. These fales have a mattress and mosquito net provided, and most have shared bathrooms. There are also private rooms available for those who prefer more privacy.

The Turtle Sanctuary offers a range of activities for guests to participate in during their stay. This includes snorkelling, kayaking, and paddleboarding in the clear blue waters of Saleapaga Bay. Guests can also take part in conservation efforts by helping with turtle feeding and care, or by participating in beach clean-ups.

The sanctuary also offers guided tours of the surrounding area. Visitors can explore the traditional village of Saleapaga, visit local markets, and even try their hand at traditional weaving. The staff at the Turtle Sanctuary are all locals and are happy to share their knowledge and love of Samoa with visitors.

One of the highlights of staying at the Turtle Sanctuary is the opportunity to participate in a traditional Samoan feast, known as a fiafia. This is a lively cultural event where guests are treated to traditional Samoan food and live entertainment, including traditional Samoan dances.

Overall, the Turtle Sanctuary is a unique and rewarding accommodation option in Samoa. Not only does it offer visitors the opportunity to learn about and interact with Samoa's natural environment and culture, but it also supports important conservation efforts. The Sanctuary is ideal for those seeking an authentic and eco-friendly experience in Samoa.


Dovolená Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary


Samoa Saleapaga Turtle Sanctuary: Tajemný ráj pro mořské želvy

Samoa, tichomořský ostrovní stát, je známý svou nádhernou přírodou a exotickými plážemi. Jednou z největších atrakcí, kterou lze na tomto ostrově najít, je samotné Saleapaga Turtle Sanctuary, což je ochranná rezervace pro mořské želvy.

Saleapaga Turtle Sanctuary se nachází na jihozápadním pobřeží ostrova Upolu, nedaleko od hlavního města Apia. To je ideální místo pro ochranu a chov mořských želv v původním prostředí. Rezervace se rozprostírá na území tajemných lagun, bijících obklopených bílými plážemi a palmami, což vytváří dokonalý ráj pro tyto ohrožené tvory.

Cílem tohoto projektu je zachovat a obnovit populace mořských želv, které jsou ohroženy lovem, znečištěním oceánu a destrukcí jejich přirozeného prostředí. Hlavním druhem, který je v rezervaci chráněn, je ozdobná mořská želva, která je považována za jednoho z nejohroženějších druhů na světě.

Sanctuary se zaměřuje na ochranu jejich hnízdišť a vytváření bezpečného prostředí pro vylíhnutá vejce. Tým specialistů a dobrovolníků sleduje hnízda a chrání je před predátory. Jakmile se želví mláďata vylíhnou, jsou pečlivě přemístěna do speciálně navržených bazénů, kde jsou ošetřována, krmena a připravována na návrat do volné přírody.

Saleapaga Turtle Sanctuary také slouží jako vzdělávací centrum pro návštěvníky, kde se mohou dozvědět více o mořských želvách, jejich zvyklostech a ohrožení. Rezervace nabízí prohlídky s průvodcem, během kterých můžete v blízkosti vidět želvy a dokonce se podívat na vylíhnutí mláďat a jejich pozdější přípravu na návrat do moře.

Kromě toho, že je Sanctuary zapojeno do zachování mořských želv, také podporuje udržitelnou turistiku a odvětví cestovního ruchu na ostrově Samoa. Vstupné a finanční prostředky z prohlídek jsou použity na financování dalších projektů ochrany a vzdělávání.

Pokud plánujete navštívit Samoa, nevynechejte možnost návštěvy Saleapaga Turtle Sanctuary. Tato unikátní rezervace nabízí nejen úžasné zážitky, ale také příležitost podpořit a přispět k ochraně těchto ohrožených tvorů.


Velké množství spokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka nejnižší ceny

Nejvýhodnější lety do všech koutů světa

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Zjistit letenky