Sháníte letenku s nejlepší cenou?

Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre

Ubytování Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre


Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre je nezisková organizace založená v roce 2003, která se zaměřuje na záchranu a ochranu medvědů slunečníkových ve městě Luang Prabang v Laosu. Centrum se nachází v blízkosti malebných vodopádů Kuang Si, což poskytuje návštěvníkům jedinečnou příležitost poznat tuto ohroženou druhu a přispět k jejich ochraně.

Centrum bylo založeno se záměrem zachránit medvědy slunečníkové od nelegálního obchodu s těmito zvířaty. Medvědi slunečníci jsou velmi vzácní a mají nezaměnitelný vzhled díky svému krátkému, hustému a zlatavému kožichu. Bohužel se stávají častými oběťmi nezákonného obchodu s živočichy, kdy jsou chyceni a prodáváni za účelem využití jejich těla, které je tradičně upotřebitelné v čínské medicíně.

Ve spolupráci s orgány pro ochranu přírody a dalšími organizacemi se centrum snaží zajistit bezpečné a zdravé prostředí pro medvědy slunečníkové, kteří byli zachráněni, a také vzdělávat o veřejnosti o této ohrožené druhu a potřebě chránit jejich přirozené prostředí. Centrum poskytuje péči a rehabilitaci těmto medvědům, které byly vykořisťovány a zneužívány v minulosti.

Návštěvníci mají možnost prozkoumat centrum a dozvědět se více o životě medvědů slunečníkových. Zaměřuje se na vzdělávací programy, které vysvětlují důležitost ochrany ohrožených druhů a ekosystémů. Návštěvníci se dozvídají o příbězích jednotlivých medvědů, jak byli zachráněni a jakou cestou prošli během rehabilitace.

Kromě toho centrum také nabízí možnost dobrovolnických programů, kde si lidé mohou vyzkoušet práci v ochraně a péči o medvědy. Dobrovolníci pomáhají s každodenními úkoly, jako je krmení medvědů, udržování prostředí a organizování vzdělávacích programů.

Výtěžek z návštěvních poplatků a dobrovolnických programů je používán na financování provozu centra, péči o medvědy a jejich ochranu na dlouhodobém základě. Centrum rovněž spolupracuje s místními obyvateli a komunitami na vytváření většího povědomí o ochraně přírody a zvířat.

Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre je inspirativním příkladem úsilí a dedikace, které je třeba vynaložit pro ochranu ohrožených druhů. Je jedním z mnoha podobných center na celém světě, která přispívají k záchraně a ochraně zranitelných živočichů. Je důležité, aby lidé podporovali a přispívali k těmto organizacím, aby se mohly lépe starat o medvědy slunečníky a další ohrožené druhy a bojovat proti nelegálnímu obchodu s divočinou.


Nejčastější dotazy a odpovědi Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre


1. Co je Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre?
Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre je centrum pro záchranu medvědů v Laosu, které se nachází poblíž přírodní rezervace Tat Kuang Si. Jeho hlavním cílem je záchrana a ochrana medvědů opuštěných nebo zneužívaných v zajetí.

2. Jak mohu navštívit Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre?
Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre je otevřen pro veřejnost a návštěvníci jsou vítáni. Můžete ho navštívit během otevírací doby, která je obvykle od rána do odpoledne.

3. Kolik stojí vstupné do centra?
Vstupné do Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre je obvykle malá částka, která slouží k financování záchranyschopných opatření a péče o medvědy. Přesné ceny se mohou lišit, proto doporučujeme zkontrolovat aktuální informace před návštěvou.

4. Jak mohu podpořit práci centra?
Existuje několik způsobů, jak můžete podpořit práci Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre. Můžete si zakoupit vstupenku, přispět finančně nebo se zapojit do dobrovolnické práce, pokud je to možné. Další možností je šíření povědomí o důležitosti ochrany medvědů a jejich přirozeného prostředí.

5. Jaké jiné aktivity nabízí centrum?
Kromě možnosti shlédnout medvědy a získat informace o jejich příbězích nabízí Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre také různé vzdělávací aktivity a prezentace. Návštěvníci se mohou dozvědět více o problematice obchodu s medvědími produkty a ochraně volně žijících medvědů.

6. Jak dlouho trvá návštěva centra?
Doba návštěvy Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre závisí na vašich zájmech a disponibilním čase. Obvykle se zde stráví několik hodin, ale někteří návštěvníci si mohou prohlídku prodloužit o delší dobu.

7. Můžu se dotknout medvědů?
Ne, přímý kontakt s medvědy není povolen z důvodů jejich bezpečí a pohody. Medvědi jsou zde chráněni a rehabilitováni, aby se mohli vrátit do volné přírody. Dotýkat se medvědů by mohlo ohrozit jejich proces přizpůsobování a zvykání si na přirozené podmínky.

8. Je nutné dopředu rezervovat návštěvu?
Obvykle není nutné rezervovat návštěvu centra dopředu, ale v případě skupinové návštěvy nebo během vysočasného turistického období by to mohlo být vhodné. Doporučujeme kontaktovat centrum nebo se podívat na jejich webové stránky pro více informací.

9. Co se děje s medvědy poté, co jsou v centru uzdraveny?
Cílem centra je rehabilitovat medvědy a připravit je na návrat do přírody. Pokud jsou medvědi schopni se znovu adaptovat na volný život, jsou propuštěni do volné přírody v přírodní rezervaci Tat Kuang Si. Centrum také spolupracuje s různými výzkumnými institucemi a organizacemi, které sledují osudy těchto medvědů.

10. Jaké druhy medvědů jsou v Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre?
V centru se nacházejí zejména Asijští medvídci sluneční (Asiatic black bears), kteří jsou často oběťmi obchodu s medvědími produkty. Také je zde možné vidět některé další druhy medvědů, jako je například pandy červená (red panda).


Dovolená Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre


Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre, což je centrum pro záchranu medvědů, se nachází v blízkosti pověstného vodopádu Tat Kuang Si, který přitahuje turisty svou překrásnou přírodou a krásnou flora a faunou. Toto centrum má významný vliv na zachování a ochranu ohrožených medvědů v Laose.

Medvědí populace v Laosu je významně postižena nedovoleným lovem a obchodem s těmito zvířaty, a to zejména kvůli poptávce po různých částech jejich těl pro tradiční medicínu a výrobu amuletu. Tat Kuang Si Bear Rescue Centre pracuje neúnavně na poskytování nového domova a v péči o tyto medvědy.

Centrum se nachází na ploše 2,6 hektaru, která jim poskytuje dostatek prostoru pro přirozené životní prostředí. Zdejší prostředí je navrženo tak, aby co nejvíce připomínalo to, které medvědi mají ve volné přírodě. Jsou zde vybudovány prostorné výběhy, ve kterých si mohou medvědi hrát a pohybovat se. Tímto způsobem je jim umožněno vyjádřit jejich přirozené chování a podporuje to jejich fyzickou i psychickou pohodu.

Centrum se také zaměřuje na výchovu veřejnosti o důležitosti ochrany medvědů a jejich přirozeného prostředí. Pro turisty jsou k dispozici průvodci, kteří vysvětlují historii a praxi medvědího útulku. Jsou tu také interaktivní tabule a informační panely, které rozšiřují povědomí o tomto problému a ukazují, jak mohou všichni jednotlivci přispět ke snižování obchodu s divokými zvířaty.

Jednou z hlavních činností centra je také záchrana a rehabilitace mláďat, která byla odchycena nebo zabavena z nedovoleného obchodu. Po dobu, kdy jsou v centru, jsou pečlivě starána jejich zdraví a zároveň se snažíme poskytnout jim co nejpřirozenější životní podmínky. Cílem je vrátit tyto medvědy do volné přírody, pokud je to možné. Centrum spolupracuje s vládou Laosa a jinými organizacemi na monitorování a ochraně divokých populací medvědů.

Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre je klíčovou institucí pro ochranu a zachování ohrožených medvědů v Laosu. Je to místo, kde je důležitá práce vykonávána s vášní a oddaností pro jejich ochranu a zachování. Toto centrum představuje vzor pro ostatní organizace a podnikatele, jak se angažovat v ochraně přírody a zvířat, a zároveň zlepšit povědomí veřejnosti o této závažné problematice.


Letenka Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre


Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre is a sanctuary for rescued Asiatic black bears located near Luang Prabang in Laos. This organization was established in 2003, and since then, they have been working tirelessly to help the bears that were once victims of the illegal wildlife trade in the country.

The organization has rescued more than 100 bears from brutal conditions, including with no food or water, and from bear bile farms where they were kept in tiny cages unable to move. The center provides a safe space for these bears to live their lives with respect and dignity. The bears can roam around the center's large natural area, swim, and play without any restriction.

Bear bile is a highly sought-after traditional medicine in Asia, which can cause health problems or death to the bears in the hospitals that gave them the bile. The Tat Kuang Si center's work does not end with just providing a safe haven for rescued bears; they also try to educate people in the area to prevent future illegal trade. Besides, the center collaborates with other organizations in the region to promote wildlife conservation and rescue.

The center is also open to the public, allowing you to witness the bears' playful and healthy bear habitat. This is an excellent opportunity to learn more about the animals and their importance in nature. In addition, visiting Tat Kuang Si contributes to the center's mission since the funds collected are used to upgrade the bears' living space and educate visitors about the bears and what the organization does.

In conclusion, Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre is doing a tremendous job rescuing bears and providing them with a safe space to live happily and healthy. If you ever visit Laos, we recommend visiting the center to learn about the bears, their struggle, and the organization's mission. It's a great experience that can change how people view these animals and inspire them to act for more conservation.


Počasí Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre


Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre je nejen úžasnou turistickou atrakcí, ale také důležitým místem pro záchranu medvědů. Toto centrum se nachází v krásném prostředí v chráněném území Tat Kuang Si ve státě Luang Prabang v Laosu.

Tat Kuang Si Bear Rescue Centre bylo založeno organizací Free the Bears v roce 2003 s cílem chránit a zachraňovat medvědy, které byly oběťmi nezákonného obchodu a krutého zacházení. Tato organizace se zaměřuje na záchranu a péči o medvědy, kteří byli v minulosti drženi v zajetí, používáni v cirkusech nebo byli součástí rudých kožichů. Jejich hlavním cílem je poskytnout medvědům dostatečnou péči a rehabilitaci, aby se mohli vrátit do přírody.

Centrum nabízí návštěvníkům možnost se dozvědět více o problému obchodu s medvědy a o významu jejich ochrany. Turisté zde mají možnost procházet se v parku, kde žijí medvědi, a pozorovat je ve svém přirozeném prostředí. Centrum se snaží co nejvíce simulovali přirozené prostředí medvědů a jejich každodenní životní podmínky. To je důležité pro rehabilitaci medvědů a pomáhá jim se znovu naučit, jak si užívat života ve volné přírodě.

Na území centra je několik prostorných a pohodlných ohrad, kde medvědi žijí. Každý medvěd má svůj vlastní prostor, kde se může volně pohybovat a hrát. K dispozici jsou jim také speciálně navržené venkovní areály, které obsahují přírodní prvky, jako jsou stromy, vodní plochy a kořeny, což jim umožňuje provozovat přirozené chování, jako je šplhání a hledání potravy.

Centrum také poskytuje veterinární péči a lékařskou pomoc. Ve spolupráci s místními a mezinárodními veterináři se snaží zajistit, aby medvědi měli co nejlepší zdravotní stav a plný život. Od roku 2003 se Tat Kuang Si Bear Rescue Centre podařilo zachránit a poskytnout péči stovkám medvědů.

Návštěva centra je nejen neuvěřitelným zážitkem, ale také příležitostí naučit se o důležitosti ochrany volně žijících zvířat. Tourismus zde hraje důležitou roli, protože přispívá k financování péče o medvědy a zvyšování povědomí o jejich ochraně. Peníze získané z vstupného a dobrovolných příspěvků od návštěvníků jsou používány na financování provozu centra a péče o medvědy.

Laos Tat Kuang Si Bear Rescue Centre je nejen místem, kde se lidé setkávají s medvědy a učí se o jejich problematice, ale také se jedná o důležitý krok v boji proti nezákonnému obchodu a zacházení s druhem, který je stále ohrožený. Je to inspirativní místo, které motivuje lidi k aktivní účasti na ochraně volně žijících zvířat.

Pokud plánujete návštěvu Laosu, Tat Kuang Si Bear Rescue Centre by nemělo chybět na vašem seznamu. Přispějte svým vstupným a podpořte centrum ve snaze zachraňovat a chránit medvědy, které si zaslouží žít svobodně a šťastně ve svém přirozeném prostředí.


Velké množství spokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka nejnižší ceny

Nejvýhodnější lety do všech koutů světa

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Zjistit letenky